Info från Drottningholm Redovisning

Startsida Digitalisering och bestämmelser

Digitalisering och bestämmelser

När man digitaliserar redovisningen finns det regelverk att förhålla sig till. Nedan förklaras några vanliga delar som har direkt koppling till digitaliseringen.

Hur skall företaget bevara kundfakturor?

Här gäller att den skall bevaras i den form den fick när den sammanställdes och presenteras i företaget. Det innebär att om om företaget gör en elektronisk faktura till kunden samtidigt presenterar den i företaget elektroniskt skall fakturan bevaras i elektronisk form.

Är det så att företaget skapar en elektronisk faktura men presenterar den i pappersformat så skall den bevaras i pappersformat. M a o är det presentationen som företaget gör i bokföringen som bestämmer hur fakturan skall bevaras.

I vilken form kunden får fakturan spelar ingen roll.

Samma regel som gäller för kundfakturor gäller för övrig räkenskapsinformation som företaget upprättar.

Skannade fakturor?

Det går bra enligt regelverket att skanna fakturor till elektronisk form för att hanteras i redovisningen. Själva pappersdokumentet måste bevaras och får kastas först från och med fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.